Grįžti
Savanoriu 367 rekonstrukcija SVOK projektas
#

Administracinis pastatas Savanorių pr. 367, Kaune

Adresas: Savanorių pr. 367, Kaunas

Suprojektuotos sistemos: Šilumos punktas, šildymas, vėdinimas, kondicionavimas

Projekto laikotarpis: 2017 m. birželis - rugsėjis

Energijos efektyvumo klasė: A

Aprašymas: Rekonstruotas esamas 5 aukštų pastatas pristatant du aukštus. Rekonstruoto pastato bendras plotas: 5600 m2. Aukštų skaičius: 7.

Šildymas: Šiluma pastatui tiekiama iš šilumos punkto. Šilumos punkte taip pat ruošiamas ir karštas vanduo. Šildymo sistemų vamzdynai suprojektuoti iš cinkuotų presuojamo plieno vamzdžių. Patalpų šildymas: radiatoriais. Magistraliniai vamzdynai projektuoti kiekvieno aukšto palubėje, kad ateityje būtų galima nesunkiai koreguoti šildymo prietaisų vietas pagal konkrečių nuomininkų poreikį. Šilumos apskaita išskaidyta atskiroms pastato zonoms (iš viso 15 šilumos skaitiklių). Šilumnešio parametrai 65/45℃. Šilumnešis – vanduo.

Vėdinimas: kiekvienam aukštui suprojektuotos atskiros rekuperacinės vėdinimo sistemos. Vėdinimo įrenginiai su vandeninėmis šildymo sekcijomis projektuojami kiekvieno aukšto techninėje patalpoje.

Kondicionavimas (vėsinimas): kiekvieno aukšto vėsinimui numatytos atskiros šalčio mašinos ant stogo. Patalpos vėsinamos kasetiniais fankoilais. Šaltnešio trasos iš presuojamo plieno cinkuotų vamzdžių. Šaltnešio parametrai 70/120. Šaltnešis: 35% etilenglikolio tirpalas.